Search trough the ArchiVision Directory:

Zonne-energie uit midden-oosten

Sun going under
Wereldwijd bereiden bedrijven zich voor op de overgang van een fossielrijke naar een fossielarme economie: van 'oil majors' tot energievretende chemiereuzen en autoproducenten. En tegelijke springen duizenden - vaak kleine - producenten en leveranciers van hernieuwbare energie in het gapende gat. Westerse oliereuzen investeren vooral via partnerships en dochterondernemingen in hernieuwbare energie. Maar ook de stinkendrijke oliesjeiks van de olieproducerende landen steken hun petrodollars al in alternatieve energieprojecten. Johan Albrecht: "Trans-CPS (Trans-Mediterranean Interconnection for Concentrating Solar Power, nvdr), een consortium van Duitse en Arabische onderzoeksinstellingenmet de Jordaanse prins El Hassan Bin Talal als mecenas, wil binnen twintig tot dertig jaar elektriciteit uit reusachtige 'solar farms"' in het Midden-Oosten en Noord-Afrika verkopen aan Europa via een 'kabel' onder de Middelandse Zee. Ze ontwikkelen nu de technologie om transport van elektriciteit mogelijk te maken over zeer lange afstanden met een rendementsverlies van maximum 10 procent. Of koppel dat aan de producite van waterstof via zonne-energie en in 2040 zie je tanks met waterstof arriveren in Europa in plaats van met olie." Johan Albrecht heeft het resoluut over een derde welvaartssprong. Na de eerste industriële revolutie, die mogelijk werd door mens en kapitaal aan steenkool te koppelen, kwam een tweede welvaartssprong met olie en gas. De derde sprong moet gemaakt worden door onze kennis te koppelen aan de oneindige energie, aanwezig in de atmosfeer: zonne- en windenergie.

Hij gelooft dat heel arme regio's zich daardoor misschien zullen kunnen ontwikkelen. Het armoedeprobleem heeft vaak een groot energiegehalte. Albrecht: "Afrika heeft een problematische landbouwsector omdat ze geen efficiënt energiesysteem hebben. Er is een enorme groeimarkt voor bedrijven die erin slagen om daar groene 'low-cost'-technologie aan te bienen aan een hoog rendement."

Maar ook dichter bij huis, in België, ligt er een groeimarkt open voor servicebedrijven die aan onze kmo's kennis rond energiebesparing en CO2-neutrale productietechnologie kunnen leveren. Ze werken soms volgens het principe van 'third-party financing', dat komt overwaaien uit de VS. Ze geven zeer gericht advies én financieren ook hun klanten, waarbij een deel van de door de klant uitgesparde energiekosten nadien naar hen terugvloeit. Ook architecten en inginieursbureaus moet een groene bril kunnen gouden zaken doen. "Wie slim bouwt, kan zijn energiefactuur met 30 tot 50 procent reduceren", vertelt Geert Palmers van 3E. Energiebesparing kan zelfs de wereldwijde energievraag drukken. Onderzoeksbureau McKinsey berekende in 2007 dat we met energiebesparende maatregelen de voorspelde toename in de vraag naar energie van 2,2 procent per jaar tegen 2020 kunnen terugbrengen tot 1 jaar, wat een vermindering van de groei is met 64 miljoen vaten olie per dag.

1. Wereldwijd olieverbruik.
2. Prijsontwikkeling van ruwe olie (in dollars per vat).
3. De top 10 van de oliemaatschappijen.
4. Het gevecht om de winnende technologieën in de hernieuwbare energie.
5. Wereldwijde race naar hernieuwbare energie bronnen.
6. Zonne-energie uit Midden-Oosten.
7. Waterstof, de brandstof van de toekomst?
8. De rol van nationale overheden bij energie verdeling.
9. Hoe kunnen we afkicken van olie? Grote bedrijven doen het ons voor.
10. Kernfusie, de eeuwige belofte als duurzame energie?
11. De goudkoorts in hernieuwbare energie
12. Stoot waterstof olie van de troon?
13. Olievoorraden in de wereld.
14. Natuurlijk afbreekbaar plastic op basis van natuurproducten zoals maïs.
15. Olie uit plastiek recycleren de nieuwste uitvinding uit Japan

No comments:

Post a Comment