Search trough the ArchiVision Directory:

Wereldwijde race naar hernieuwbare energie bronnen

Volgens milieu-econoom Johan Albrecht, verbonden aan het Itinera Institude en de Universiteit Gent, is het zonneklaar dat de vraag naar energie de komende dertig jaar zal blijven toenemen door de sterke groei van Azië, China en India op kop. "In 2006 waren India en China goed voor 12 procent van de wereldvraag naar olie, in 2030 kan dit oplopen tot 25 procent. Iedereen heeft de honger van deze twee energievreters onderschat. In India is één derde van het land nog niet geëlektrificeerd. Die mensen willen ook een energiesysteem dat betrouwbaar is." Olie en gas zitten op dezelfde tandem. "Hoe duurder olie wordt, hoe meer gas we zullen verbruiken voor industriële toepassingen, verwarming of de autovloot. En als de vraag naar gas exponentieel stijgt, zullen die voorraden ook niet toereikend zijn om nog vijftig jaar ongestoord door te gaan. En ook de rush op steenkool, die vandaag weer hevig woedt, is eindig."

Dat de enorme energiehonger van die Aziatische landen nu al opgevangen kan worden met herniewbare energiebronnen als zon en windn is een fabeltje. Maar de olieloze maatschappijn wordt er hoe dan ook één waarin alternatieve, lees herniewbare energiebronnen, de overhand zullen krijgen. En hoewel de vraag naar fossiele brandstoffen in die landen nog heel groot is, zijn ze ook al bezig met de overgang naar een fossielarme economie. In China en India studeren jaarlijks legers aan ingenieurs af, die massaal in de ontwikkeling van alternatieve energie-bronnen kunnen ingezet worden. Johan Albrecht: "Kijk naar Suzlon Energy, fabrikant van windturbines uit India. Het bedrijf bestaat nog maar zeven jaar en is nu al een wereldspeler. In Europa geven we enorm veel subsidies voor herniewbare energieprojecten maar de Europese bedrijven kunnen de marktvraag veak niet volgen. Wie hier zonnepanelen wil kopen of windturbines plaatsen, moet dikwijls meer dan een jaar wachten. Een bedrijf als Suzlon Energy heeft heel snel expertise opgebouwd en strategische overnames gedaan (het kocht onder andere het Belgische Hanssen Transmission op, nvdr). Technologie wordt koopwaar. Europa domineert nu nog de sector van hernieuwbare energie, maar het kan best dat we harde tijden krijgen en niet langer met die mannen uit Azië kunnen concurreren. De grootste Duitse bedrijven rond windturbines en zonne-enerige zitten nu al in Slovakije omwillen van de loonkost." Gert Palmers, gedelegeerd bestuurder van studiebureau 3E, beaamt: "De productie van technologie in zonne- en windenergie internationaliseert. Hierdoor zullen ook de kosten sneller dalen. De vrag is niet langer of hernieuwbare energie competitief zal worden, de vraag is: welke wereldregio zal de winnende technologieën controleren?"

1. Wereldwijd olieverbruik.
2. Prijsontwikkeling van ruwe olie (in dollars per vat).
3. De top 10 van de oliemaatschappijen.
4. Het gevecht om de winnende technologieën in de hernieuwbare energie.
5. Wereldwijde race naar hernieuwbare energie bronnen.
6. Zonne-energie uit Midden-Oosten.
7. Waterstof, de brandstof van de toekomst?
8. De rol van nationale overheden bij energie verdeling.
9. Hoe kunnen we afkicken van olie? Grote bedrijven doen het ons voor.
10. Kernfusie, de eeuwige belofte als duurzame energie?
11. De goudkoorts in hernieuwbare energie
12. Stoot waterstof olie van de troon?
13. Olievoorraden in de wereld.
14. Natuurlijk afbreekbaar plastic op basis van natuurproducten zoals maïs.
15. Olie uit plastiek recycleren de nieuwste uitvinding uit Japan

No comments:

Post a Comment