Search trough the ArchiVision Directory:

De rol van nationale overheden bij energie verdeling

Welke rol moeten nationale overheden spelen aan de vooravond van deze energietransitie? Sommige formuleren ambitieuze en meetbare doelstellingen. Zweden bijvoorbeeld wil tegen 2020 olie-onafhankelijk zijn. Overheden die een duidelijk kader scheppen via de juiste stimuli en subsidies voor R&D, creeëren een sneeuwbaleffect bij de ondernemingen. Ons land investeert te weinig in R&D van hernieuwbare energie, zingen bedrijfleiders en energiespecialisten in koor. Geert Pamers: "Er is echt nood aan een lange-termijnprogramma voor hernieuwbare energie."

Volgens Nederlands wetenschapsjournaalist Jos Wassink staat ons hoe dan ook een revolutie te wachten in de energievoorziening. "Terwijl nu een beperkt aantal centrales ons van stroom voorzien, komen in de toekomst daar duizenden stroombronnen en leveranciers bij. Windmolen-parken, vergistinginstallaties bij boeren, industriële warmtekrachtkoppelinginstallaties, bedrijven met zonnepanelen op hun dak, zullen allemaal hun steentjes bijdragen."

Zon en wind laten zicht gelukkig niet zo gemakkelijk monopoliseren als een aardolieveld. Misschien kunnen hernieuwbare energiebronnen als zon, wind en biomassa en energiedragers als waterstof ook een hele reeks geopolitieke problemen oplossen, geen olie meer die vaten bloed kost. Ze zullen in ieder geval de veel te hoge uitstoot van broeikasgassen dringen. Zo wordt fossiele schaarste de beste bondgenoot van de ecologische beweging.

1. Wereldwijd olieverbruik.
2. Prijsontwikkeling van ruwe olie (in dollars per vat).
3. De top 10 van de oliemaatschappijen.
4. Het gevecht om de winnende technologieën in de hernieuwbare energie.
5. Wereldwijde race naar hernieuwbare energie bronnen.
6. Zonne-energie uit Midden-Oosten.
7. Waterstof, de brandstof van de toekomst?
8. De rol van nationale overheden bij energie verdeling.
9. Hoe kunnen we afkicken van olie? Grote bedrijven doen het ons voor.
10. Kernfusie, de eeuwige belofte als duurzame energie?
11. De goudkoorts in hernieuwbare energie
12. Stoot waterstof olie van de troon?
13. Olievoorraden in de wereld.
14. Natuurlijk afbreekbaar plastic op basis van natuurproducten zoals maïs.
15. Olie uit plastiek recycleren de nieuwste uitvinding uit Japan

No comments:

Post a Comment