Search trough the ArchiVision Directory:

Afkicken van olie? Grote bedrijven doen het ons voor

Vergis u niet, zelfs in 2030 zal 80 procent van onze energiebehoefte bedekt worden door de fossiele energiebronnen olie, gas en steenkool", legt woordvoerder Eddy De Beucker uit. "We moeten dus blijven investeren in R&D van klassieke brandstoffen. Zo moeten we technieken om olie op te pompen, verbeteren, naar nieuwe olievelden zoeken en nog zuiniger brandstof lanceren. Maar we weten natuurlijk dat er nooit een einde komt aan het fossiele olietijdperk."

Als we zeer zuinige apparaten, auto's en vliegtuigen zullen kunnen bouwen in de toekomst die bijvoorbeeld maar 30% verbruiken ten opzichte van nu, zoals met eletriciteit en motoren ook het geval is, komen we misschien wel voor eeuwig toe met onze olie-voorraaden, na honderden jaren zullen er nieuwe olie-velden ontstaan. Een aantal andere problemen: de ozonlaag en de groeiende populatie. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan bestaan nu al technieken zoals speciaal gebakken stenen die de giftige stoffen uit de atmosfeer halen en zuiveren, hetgeen een bomen nu doen met onze lucht, alleen er zijn te weinig bomen en breken niet alle giftige stoffen.oor iedere giftige stof die ze moeten opnemen moet er ook een goede stof zijn en dat is er ook maar in schaarste ten opzichte van de giftige stoffen. Het is iets moeilijker dan hier beschreven staat maar het komt er op neer dat we het niet zullen halen met de bomen en planten die er nu nog maar aanwezig zijn op onze planeet.

Oliemaatschappij Total
Lanceert pilootprojecten in zon, wind en biomassa.
Total gokt op verschillende paarden. Momenteel investeren ze al volop in biobrandstoffen van de tweede generatie via een samenwerkingsakkoord met het Finse Neste Oil, die biobrandstoffen destilleert uit biomassa, zoals houtpulp, uit de papierindustrie.

In Berlijn en München heeft Total twee waterstofpompstations, in het voorjaar er waarschijnlijk één in het Belgische Ruisbroek bij. Maar nog opmerkelijker. Total start ook met pilootprojecten rond hernieuwbare energiebronnen als wind en zon. Eén van de grootste producenten van fotovoltaïsche zonnecellen, Photovoltech, is eigendom van de Total Groep. Ze participeren in een Franse windenergiecentrale en in Schotland loopt een project om energie te halen uit de getijden, waarbij offshore turbines de 'zeeslag' capteren. De Beucker: "Dit zijn allemaal investeringen op lange termijn. Je moet eerst leren en investeren om te zien welke niches in de toekomst rendabel kunnen worden." Total noemt zichzelf anno 2008 trouwens een energie- in plaats van een oliemaatschappij.

Een van de twee waterbrandstofpompstations die Total in Duitsland installeerde (foto: Berlijn). In het voorjaar komt er waarschijnlijk een in het Belgische Ruisbroek.

Vrachtwagenproducent Volvo Europa Truck
Van 14.000 ton CO2, naar 0,0 ton.
Drie windmolens, elk 100 meter hoog, heersen majestueus over de site van de Zweedse vrachtwagenbouwer Volvo Europa Truck in Oostakker. De fabriek is de eerste CO2-vrije onderneming in België en zelfs de eerste wereldwijd in automotive. Enkele jaren geleden besliste de Zweedse Volvodirectie dat al haar fabrieken CO2-vrij moesten produceren. 14.000 ton koolstofdioxide stootte de fabriek in 2004 uit, sinds het najaar van 2007 nog 0,0.

De vrachtwagenproducent ging in zee met Electrabel. Samen investeerden ze 10 miljoen euro in de bouw van drie windmolens die de helft van de elektriciteit voor het bedrijf produceren. De andere 50 procent komt van CNR (Companie Nationale du Rhône), een Franse partner van Electrabel, die negentien waterkrachtcentrales exploiteert. Verwarmen gebeurt met een biomassacentrale die draait op houtkorrels. Het Belgische Vyncke plaatste de contrale. Een tweede ketel kan zowel bio-olie en, in noodgevallen, aardgas branden. 150 zonnepanelen leveren de elektriciteit om de biomassacentrale op te starten. Investeren in hernieuwbare energie is één, maar het bedrijf probeert ook het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken door in het dak lichtstraten aan te brengen, nieuwe lichtregelingen te installeren en via een infraroodcamera alle warmteverliezen op te sporen. Zo verminderde het energieverbruik de voorbije vijf jaar met 23 procent, terwijl de productie nog toenam. Patrick Collignon, algemeen directeur Volvo Europa Truck: "We konden dit enkel economisch rendabel maken door allianties te sluiten met partners. We gingen ervan uit dat dit project op langere termijn zou opbrengen, maar door de almaar stijgende energieprijzen van fossiele brandstoffen, denken we de investeringen al na één jaar terug te verdienen." Volvo Europa Truck produceert nu wel CO2-vrij, hun product stoot wel nog CO2 uit? Collignon: "Klopt, maar ook hier investeren we in milieuvriendelijke oplossingen. We willen in de toekomst onze camions op zeven soorten alternatieve brandstoffen laten rijden: van hybride, bio-brandstoffen tot waterstof."

Volvo Europga Truck is de eerste CO2-vrije onderneming in België. Samen met Electrabel investeerde de vrachtwagenbouwer tien miljoen euro in de bouw van drie windmolens, goed voor de helft van de elektriciteit voor het bedrijf.

Chemiereus BASF
90 miljoen euro voor energiemanagement.
U staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar olie zit vandaag ook in duisenden producten die u en ik consumeren. Van plastic en speelgoed tot nylon en lippenstift. De aardoliederivaten naftaleen, benzeen en tolueen worden gebruikt als grondstof voor de (petro)chemische industrie, die rer onder andere chemicaliën en kunststoffen van maken. Met de slinkende olievoorraden is een omschakeling naar hernieuwbare grondstoffen onafwendbaar. Ook bij chemiereus BASF is men momenteel zeer afhankelijk van aardolie. Jan Van Doorslaer, BASF-woordvoerder voor de vestiging in Antwerpen: "Het gros van onze productieketens is gebouwd op basis van de chemische bouwstenen ethyleen en propyleen." BASF 'kraakt' die uit de petroleumderivaten nafta en LPG met behulp van stoom. Ethyleen en propyleen zijn op hun beurt grondstoffen voor tal van materialen die onmisbaar zijn in ons dagelijks leven. BASF Antwerpen gebruikt jaarlijks twee miljoen ton nafta en is volop op zoek naar alternatieven voor de fossiele grondstoffen, zoals hernieuwbare grondstoffen uit de landbouw. Via de zogenaamde 'witte biotechnologie' kunnen suikers nu al op olie gebaseerde grondstoffen vervangen voor de productie van fijne chemicaliën. "Om binnen twintig jaar innovaties te hebben die rendabel zijn, investeren we tussen 2006 en 2008 negentig miljoen euro in energiemanagement en 100 miljoen euro in de zoektocht naar nieuwe grondstoffen." Heel veel energie gaat naar de processen. "We zijn al bezig met Kyoto sinds 1973, de eerste oliecrisis. Meer dan 85 procent van de stoom die we nodig hebben recupereren we uit restwarmte."

Jan van Doorslaer beklemtoont dat een aantal van hun producten ook energiebesparingen opleveren voor andere sectoren, zoals brandstofadditieven voor een zuiniger verbruik.

BASF Antwerpen gebruikt jaarlijks twee miljoen ton nafta en is volop op zoek naar alternatieven voor de fossiele grondstoffen, zoals hernieuwbare grondstoffen uit de landbouw.

1. Wereldwijd olieverbruik.
2. Prijsontwikkeling van ruwe olie (in dollars per vat).
3. De top 10 van de oliemaatschappijen.
4. Het gevecht om de winnende technologieën in de hernieuwbare energie.
5. Wereldwijde race naar hernieuwbare energie bronnen.
6. Zonne-energie uit Midden-Oosten.
7. Waterstof, de brandstof van de toekomst?
8. De rol van nationale overheden bij energie verdeling.
9. Hoe kunnen we afkicken van olie? Grote bedrijven doen het ons voor.
10. Kernfusie, de eeuwige belofte als duurzame energie?
11. De goudkoorts in hernieuwbare energie
12. Stoot waterstof olie van de troon?
13. Olievoorraden in de wereld.
14. Natuurlijk afbreekbaar plastic op basis van natuurproducten zoals maïs.
15. Olie uit plastiek recycleren de nieuwste uitvinding uit Japan

No comments:

Post a Comment