Search trough the ArchiVision Directory:

Wereldwijd olie-verbruik

In de loop van een jaar verbruikt de wereldbevolking ruim 30 miljard vaten olie. Per dag verbrandt ze circa 85 miljoen vaten. Volgens het Internationaal Energie Agentschap zal de vraag naar olie tot 2025 met jaarlijks 2 procent stijgen tot een kleine 120 miljoen vaten per dag. Die stijging komt voor een groot deel op conto van landen als India en China. Zo zal de vraag in China tegen 2025 met 80 procent gestegen zijn. Ook het verbruik in de VS neemt nog steeds toe, net zoals bij de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China).

Alleen al bij petrodraak China zal volgens het World Energy Outlook-rapport van het International Energie Agentschap het olieverbruik toenemen van 7,5 miljoen vaten per dag tot 15 miljoen per dag in 2030.

1. Wereldwijd olieverbruik.
2. Prijsontwikkeling van ruwe olie (in dollars per vat).
3. De top 10 van de oliemaatschappijen.
4. Het gevecht om de winnende technologieën in de hernieuwbare energie.
5. Wereldwijde race naar hernieuwbare energie bronnen.
6. Zonne-energie uit Midden-Oosten.
7. Waterstof, de brandstof van de toekomst?
8. De rol van nationale overheden bij energie verdeling.
9. Hoe kunnen we afkicken van olie? Grote bedrijven doen het ons voor.
10. Kernfusie, de eeuwige belofte als duurzame energie?
11. De goudkoorts in hernieuwbare energie
12. Stoot waterstof olie van de troon?
13. Olievoorraden in de wereld.
14. Natuurlijk afbreekbaar plastic op basis van natuurproducten zoals maïs.
15. Olie uit plastiek recycleren de nieuwste uitvinding uit Japan

No comments:

Post a Comment