Search trough the ArchiVision Directory:

De goudkoorts in hernieuwbare energie

De wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie (vooral wind-energie, zonne-energie en biobrandstoffen) stegen in 2006 tot 74,6 miljard euro, een absoluut record. Opmerkelijk: China neemt ruim één tiende van de investeringen voor zijn rekening. Maar ondanks de sterke groei liggen investerignen in hernieuwbare energie nog altijd fors lager dan die in fossiele brandstoffen. Groene energie klom in 2006 op tot 18 procent van de totale investeringen in energie.

In de EU zal windenergie meer dan 20 procent van het elektriciteits-verbruik voor zijn rekening nemen tegen 2030, nu is dit 3 procent. Zonne-energie is momenteel de duurste technologie, het zal nog 10 à 15 jaar duren vooral die concurrentieel wordt met klassiek opgewekte elektriciteit.

In België rijzen ingenieursbureaus in energiemanagment en producenten in hernieuwbare energie stilaan uit de grond. Twee jaar geleden waren meer dan 2.000 werknemers actief in de productie van hernieuwbare energietechnologie, op korte termijn kunnen dat er 10.000 worden. Vooral elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg in vijf jaar met 30 à 50 procent, biobrandstoffen en verwarming scoren veel minder goed. Bedrijven? 3E (Brussel), een veertigkoppig internationaal studiebureau in hernieuwbare energie en energiemanagement, en Thenergo (Antwerpen), een groenestroomproducent die energieprojecten ontwikkelt op basis van biomassa, biogas en warmtekrachtkoppeling. Tegen 2009 bouwt het in Ieper een biomassa-installatie die uit mest en afval evenveel elektriciteit zal opwekken als de hoeveelheid die 6.000 gezinnen verbruiken. Thenergo is net als windenergiespecialist Air Energy beursgenoteerd op Alternext. De Belgische materiaaltechnologie groep Umicore legt samen met het Noorse Hydro 15 miljoen euro op tafel voor een testfabriek in Noorwegen om goedkoper silicium te produceren, de grondstof voor zonnecellen.

bron: UNEP en McKinsey (Curbing Global Energy Demand Growth, mei 2007)

1. Wereldwijd olieverbruik.
2. Prijsontwikkeling van ruwe olie (in dollars per vat).
3. De top 10 van de oliemaatschappijen.
4. Het gevecht om de winnende technologieën in de hernieuwbare energie.
5. Wereldwijde race naar hernieuwbare energie bronnen.
6. Zonne-energie uit Midden-Oosten.
7. Waterstof, de brandstof van de toekomst?
8. De rol van nationale overheden bij energie verdeling.
9. Hoe kunnen we afkicken van olie? Grote bedrijven doen het ons voor.
10. Kernfusie, de eeuwige belofte als duurzame energie?
11. De goudkoorts in hernieuwbare energie
12. Stoot waterstof olie van de troon?
13. Olievoorraden in de wereld.
14. Natuurlijk afbreekbaar plastic op basis van natuurproducten zoals maïs.
15. Olie uit plastiek recycleren de nieuwste uitvinding uit Japan

No comments:

Post a Comment