Search trough the ArchiVision Directory:

De Kelten, de hoogtepunten en het einde van een culturele beschaving

De Kelten zijn alle volkeren en stammen die gedurende een millennium vóór het begin van onze jaartelling en de eeuwen daarna de Keltische taal spraken.

Hun voorouders verspreidden zich vanuit een kerngebied in Centraal-Europa zowel in westelijke als oostelijke richting. Rond het begin van onze jaartelling bevolkten Keltische stammen de Britse Eilanden, Gallië, het Iberisch Schiereiland en delen van Midden-Europa en de Balkan.

De Keltische talen behoren tot de Indo-Europese taalfamilie.

Door het grote gebied en de zeer lange tijd waarin de Kelten leefden hebben ze een zeer rijk verleden kunnen uitbouwen.

Misverstanden
Men gaat er soms van uit dat de Kelten de grondleggers zijn van Tumulussen, grote Obelisken, Megalieten, DolmensMenhirs en Grafheuvels maar dit is niet zo. Deze monumenten stammen uit de oudheid en zijn soms al 4000 jaar oud. De Kelten waren er pas van af 400 jaar voor Christus. De reden waarom deze monumenten aan de Kelten worden gelinkt komt door de veroveringen van de Romeinen. Die waren van mening dat deze monumenten vroeger door de Kelten waren gemaakt daar deze bevolking in gebieden leefde die bezaait was met deze grafmonumenten. Het klopt wel dat de Kelten deze monumenten hergebruikten om verschillende redenen maar zij hebben deze niet gebouwd.

Bloei
Rond 400 jaar voor Christus kenden de Kelten een ware bloei. Vanaf toen kende deze beschaving al dominostenen en dobbelstenen.

In 387 voor Christus verwoesten de Keltische Galliërs Rome onder leiding van Brennus en trokken zich daarna terug naar de Po-vlakte.

Uitbreiding
Rond het jaar 287 voor Christus was hun expansie van hun bevolking en hun beschaving zo groot dat ze de Balkan doortrokken en zich daar gingen vestigen als Galathen in Klein-Azië.

Romeinse veroveringen
Gallië, waar ook de Kelten toe behoorden, werd rond het jaar 51 voor Christus door de Romeinen onder bevelhebber Caius Julius Caesar tot provincie van het Romeinse Rijk uitgeroepen. De Rijn wordt hierbij als rijksgrens vastgelegd. En vanaf toen werd het gebied en het volk Gallo-Romeins. Vanaf toen wordt heel het gebied beïnvloed door de Romeinse superioriteit. Zo bouwden de Romeinen er hun steden, heerbanen en aquaducten. Eén van de grootste aquaducten die ze er bouwden staat in Nîmes (Zuid-Frankrijk). Zo verdween, onder de glorie en expansie van het Romeinse Rijk, langzaam maar zeker de Keltische beschaving samen met hun cultuur en godsdienst.

De Kelten, ooit een grote en machtige beschaving in midden Europa.

No comments:

Post a Comment