Search trough the ArchiVision Directory:

De Inca's, het vergane indianenvolk uit Zuid-Amerika

De Inca's waren een indianenvolk dat leefde in het noordwesten van Zuid-Amerika, in de Andes. De glorietijd van de Inca-beschaving duurde ruwweg van 1438 tot 1532, dus slechts een eeuw.
Het gehele rijk werd verwoest door de Spanjaarden onder leiding van Francisco Pizarro.w., al het goud werd er geplunderd. Voor de Inca's betekende het goud niets maar voor de Spanjaarden was dit een ware rijkdom.

Vele hedendaagse gebouwen in de Peruaanse stad Qosqo (Cuzco) zijn gebouwd op de resten van oude Incagebouwen, want Cuzco was de hoofdstad van het rijk.

De Inca's waren zeer goede architecten. Zij bouwden bruggen over rivieren, goede forten, en mooie steden met tempels.

Zij wisten het land in het hooggebergte te bebouwen door terrassen aan te leggen.

Machu Picchu is daar een mooi voorbeeld van, een architecturaal wereldwonder.
De muren van de gebouwen bestonden uit stenen, die zo in elkaar waren gelegd, dat er geen cement nodig was.

Om te zorgen dat de maan en de zon niet zouden stoppen, werden stenen op de bergtoppen geplaatst.
De zonnegod heette Inti, de maangod Quilla.
De Inca's geloofden in de kracht van de zon als weldoener van de Aarde.
De Zon werd daarom vaak geëerd met zonnefeesten.

De leider van de Inca´s was de Sapa Inca. Hij was een absolute heerser.
Hij trouwde met zijn volbloed zus, de Qilla.
De Sapa Inca werd beschouwd als de directe afstammeling van de Zon.

De Inca’s leefden van de landbouw. De Inca boeren bevloeiden en bemestten het land en verbouwden ruim 20 producten, zoals maïs, aardappelen, cacao, tomaten en tabak.

In andere delen van de wereld kende men deze landbouwgewassen toen nog niet erg lang.

De Inca's geloofden in een leven na de dood en ze vereerden ook hun voorvaderen.
De lichamen van hun voorvaderen waren de belangrijkste voorwerpen binnen het rijk.
Het was net alsof ze nog leefden, want de Inca's spraken met hun voorvaderen over de dingen die gingen gebeuren net zoals de Maya's de toekomst voorspelden door de ruimte te analyseren.

No comments:

Post a Comment