Search trough the ArchiVision Directory:

Binaire eenheden

Onze computers rekenen in digits, bits, bytes, megabytes en nog veel meer. Alles in de computerwereld bestaat uit digits van 0 of 1. Dit systeem bestaat al lang voor het computer-tijdperk maar de uitvinding van de computer heeft het gebruik van het binaire stelsel tot een hoogtepunt getild in onze geschiedenis. Zo kun je met een reeks bits al heel wat combinaties vormen, de aantal combinaties die kunnen gemaakt worden met een reeks bits is gelijk aan de aantal bits tot het kwadraat (zie verder in de tabel).

Wanneer bits en wanneer bytes
Bits en bytes worden nog al eens gretig door elkaar gebruikt door mensen die het verschil niet echt kennen. Zo wordt de capaciteit van een harde schijf uitgedrukt in bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes en terrabytes.

Bits daarentegen worden gebruikt om de verwerksnelheid te meten. Als een computer uitgerust is met een 64 bit systeem wil dit zeggen dat de PC 64 bits terzelfder tijd kan verwerken (berekenen). Het aantal Bits drukt dus de snelheid van het soft- en hardware-systeem uit, 128 Kb/s is bijvoorbeeld het aantal kilo bits die er moeten verwerkt worden per seconde bij het lezen van een mp3 bestand. Hoe hoger het aantal Kb/s hoe beter de kwaliteit maar hoe meer resources de PC nodig heeft om het bestand goed en correct af te spelen.

Opmerking: In de computerwereld wordt er voor Kilo gerekend met 1024.

aanduiding aantal digits aantal combinaties
1 bit 1 1
2 bits 2 4
4 bits 4 16
8 bits 8 64
16 bits 16 256
32 bits 32 1024
64 bits 65 4225
128 bits 128 16384
256 bits 256 65536
512 bits 512 262144
1024 bits 1024 1048576
2048 bits 2048 4194304


Hoeveel opslagcappaciteit bits innemen op de hardeschijf wordt uitgedrukt in bytes:

1 Bit = 1 Digit = 0,125 Bytes

1 Kilo bits (Kb) = 1024 bits = 128 Bytes = 0,125 Kilo Bytes

1 Mega bits (Mb) = 1024 Kilo bits = 128 Kilo Bytes = 0,125 Mega Bytes

1 Giga bits (Gb) = 1024 Mega bits = 128 Mega Bytes = 0,125 Giga Bytes

1 Terra bits (TB) =  1024 Gega bits = 128 Giga Bytes = 0,125 Terra Bytes


Hoeveel bits er in Bytes gaan ziet u hieronder:
Bytes daarintegen geven de opslag capaciteit aan op uw hardeschijf of de grootte van een bestand op de hardeschijf.

1 Byte = 8 bits = 0,0078125 kilobits = 0,0009765625 kilobytes

1 Kilo Byte (KB) = 8 Kilo bits = 1024 Bytes

1 Mega Byte (MB) = 8 Mega bits = 1024 Kilo Bytes

1 Giga Byte (GB) = 8 Giga bits = 1024 Mega Bytes

1 Terra Byte (TB) = 1024 Giga Bytes

No comments:

Post a Comment