Search trough the ArchiVision Directory:

Hoe wordt efficiëntie bekomen?

We leven in een maatschappij waar alles telkens rapper evolueert en gemakkelijker dient te worden.
Het ligt, als mens, in onze aard om met de hulpmiddelen die we hebben altijd maar beter, rapper en efficiënter te werk te gaan.

Wat is efficiëntie?
Efficiëntie wordt vaak geassocieerd met gemakkelijk. En dit is ook zo, maar dat geldt dan enkel maar voor de uiteindelijke oplossing en uitvoering van de taken zelf.

Voor je efficiëntie wilt bereiken dien je meestal eerst een probleemstelling op te lossen. En om dat probleem op te lossen heb je meestal knappe en creatieve personen voor nodig die net dat tikkeltje verder durven gaan in het probleem oplossend denken.

We verduidelijken efficiëntie even aan de hand van een voorbeeld
Het probleem:
Zo rap mogelijk ingewikkelde berekeningen oplossen op een eenvoudige manier.

De oplossing:
Het programma Excel, het hulpmiddel bij uitstek om moeilijke berekeningen op te lossen. Een aantal getallen invullen in de cellen, een formule uitschrijven in een andere cel en je hebt uw oplossing in een mum van tijd.

De meeste mensen staan er niet meer bij stil dat er aan deze oplossing een zeer lang en ingewikkeld proces is aan vooraf gegaan. Een computer programma zoals 'excel' diende eerst uitgevonden te worden. Zonder zo'n programma waren we genoodzaakt om tragere systemen te gebruiken zoals een rekenmachine of onze eigen hersenen, waarbij vele formules dienden uitgeschreven te worden.

Maar zo'n programma zou er nooit gekomen zijn als er niemand de computer zou uitgevonden hebben. En de computer zou er nooit zijn geweest als de transistors, en vele chips niet werden uitgevonden die eerste dienden om radio's mee te maken. Zo kunnen we nog een eindje doorgaan, tot we bij de uitvinding van het wiel uitkomen. Alles hangt aan elkaar. Het ene kan niet zonder het andere. Maar het andere moet eerste uitgevonden te worden voor we het andere kunnen uitvinden. En daarom hebben we nu eenmaal het menselijk brein die vele creatieve mensen aansturen om iets uit te vinden.

Evolutie
In de evolutie van het wiel tot waar we nu zijn is er een constante die ik nog even wil aangaan. Tijd, en snelheid. De eerste uitvindingen deden er duizenden jaren over om te kunnen evolueren, maar naar gelang er meer uitvindingen bestaand des te sneller er nieuwe dingen konden en kunnen uitgevonden worden. Dit wil zeggen dat we in een constante versnelling leven, waar alles rapper en rapper evolueert. Op de dag van vandaag kan één enkele persoon dit niet meer bijhouden zoals we dit in de oertijd wel nog konden. Maar alles is uiteraard begonnen in die oertijd, toen enkele creatievelingen het eerste wiel, de eerste speer, de eerste hutten, de eerste veeteelt en nog veel meer uitvonden.

Conclusie
De voorbereidende werken van een efficiënt systeem zijn vaak zeer ingewikkeld. Je hebt er knappe uitvinders met een creatieve, probleem oplossende geesten voor nodig die net dat stapje verder durven gaan. Ken je die ene uitvinder die zich in een project vastbijt om het dan nooit meer van zijn leven meer los te laten? Dat zijn de mensen die de wereld veranderen, verbeteren en efficiënter en gemakkelijker maken, waardoor wij telkens meer kunnen bereiken op telkens een gemakkelijkere manier.

We dienen dan ook de creatieve geesten hier op aarde zeer dankbaar te zijn.

No comments:

Post a Comment