Search trough the ArchiVision Directory:

De eerste mensen op aarde

De eerste mensen op aarde waren aapmensen die zwerfden, roofden van de natuur, jagers en voedselverzamelaars. Er zijn op aarde veel sporen en overblijfselen terug te vinden van deze zwervers. Zo kunnen wij ons een beeld vormen van hoe zij vroeger leefden.

Data en historische mijlpalen voor de eerste mensen
6 miljoen jaar v. Chr. > Eerste mens
3 miljoen jaar v. Chr. > Zwervers
100 duizend jaar v. Chr. > De man van Spy
60 duizend jaar v. Chr. > Homo Sapiens
40 duizend jaar v. Chr. > Stenen werktuigen en wapens
7500 jaar v. Chr. > Verfijnde werktuigen (polijsten van steen)
350 jaar v. Chr. > Cro-Magnon

Wapens en werktuigen
Alle werktuigen en wapens kwamen rechtstreeks uit de natuur. Veel van de eerst gebruikte werktuigen bestaan uit hout of bewerkte stenen. Maar ook beenderen, pezen, huid en haar werden gebruikt om werktuigen van en mee te maken. Silex stenen werden bewerkt tot men speerpunten verkreeg en een hertengewei diende als handvat voor tal van werktuigen.
Een aantal voorwerpen die regelmatig opduiken bij tal van opgravingen zijn: knotsen, vuistbijlen, speren, krabbers, messen, touwen, vishaken, schoppen en nog veel meer.

Vuur
De mensen ontdekten het vuur. Het werd zeer belangrijk omdat ze er voedsel mee konden roosteren, zich ermee konden verwarmen en verdedigen.

De jacht
Tijdens de jacht werden speren en messen gebruikt. Maar ook kuilen en versperringen dienden om wilde dieren te vangen. Tijdens het jagen zorgden ze ervoor dat ze tegen de wind in stonden, zo konden de dieren hen niet ruiken. Ze vermomden zich ook met rendierhuiden en geweien om zo dicht mogelijk bij hun prooi te geraken zonder dat de dieren schrokken van hun aanwezigheid. Het bond droegen ze met de vacht naar binnen.

Visvangst
Voor de visvangst gebruikten ze speren met weerhaken zodat de vis bleef hangen aan de speer.

De hoofd-taken van de vrouwen
Zij verzamelden voornamelijk vruchten, gingen vis vangen, vogelnesten roven, wortels opgraven, dierenhuiden looien... het maken van manden uit gevlochten riet. Maar ook voor de pasgeboren baby's en kinderen zorgen maakte deel uit van hun taken.

De hoofd-taken van de mannen
Zij gingen jagen op kleine en grote dieren. Zij dienden hun stam te verdedigen tegen andere stammen of gevaarlijke wilde dieren.

Wonen bij de eerste mensen
De eerste mensen bleven nooit lang op dezelfde plaats wonen. Van zodra het voedsel op was in een bepaald gebied trokken ze verder naar een voedselrijker gebied. Ze trokken rond van het ene naar het andere gebied. Ze leefden in tentzeilen van dierenhuiden in grotten of hutten gemaakt van takken, huiden of stro. Men woonde nooit ver van een rivier of vijver zodat ze gemakkelijk aan water konden geraken.

Kledij
De eerste mensen droegen kledij gemaakt van pelzen en dierenhuiden. De vrouwen looiden ook dierenhuiden zodat een mooie zachte soepele huid verkregen werdt.

Leven in groep
De mensen hebben altijd al in kleine kuddes of groepen geleefd, ook wel een stam genoemd met een stamhoofd. Met meerdere mensen konden ze beter jagen en verdedigen. In een kleine groep leven heeft ook als voordeel dat het voedsel in hun leefgebied niet te snel verbruikt werdt.

Handel
De eerste mensen dreven handel met andere stammen om bijvoorbeeld silex te ruilen tegen dierenhuiden of voedsel.

De dieren ten tijde van de eerste mensen
De meeste dieren die we nu nog kennen kwamen ook voor tijdens hun periode. Zo waren er rendieren, beren, wilde paarden, gems, wolven, bizons... Maar ook de uitgestorven mammoet maakt deel uit van hun leefwereld. Deze zijn al jaren uitgestorven. Veel van de dieren die toen leefden zagen er zelfs een beetje anders uit dan we ze nu kennen. In al die jaren zijn deze natuurlijk ook geƫvolueerd. Weliswaar zijn ze niet zo geƫvolueerd als de almachtige mens.

Geloof
De eerste mensen geloofden in natuurkrachten die ze aanboden als Goden.
Ze tekenden op stenen en maakten rotsschilderingen om de macht over dieren te verkrijgen of om meer inzicht in de jacht te verkrijgen ik denk maar aan de tactiek om een kudde dieren in een val te lokken.
Ze schonken offers om zich te beschermen tegen boosaardige fenomenen of om de Goden gunstig te stellen.
Ze begroeven hun doden zorgvuldig. Vele van die stammen geloofden in het hiernamaals.
Als graven dienden tal van grote kunstzinnige stenen:
- menhirs: grote rechtopstaande stenen
- dolmens: grote stenen dien op 2 kleinere stenen liggen

No comments:

Post a Comment