Search trough the ArchiVision Directory:

Commando Sweep in AutoCAD uitvoeren

Het commando sweep gebruik je om een object een bepaald pad te laten volgen.

Eerst teken je het pad, zoals een spline.
Daarna teken je een object die haaks op die spline staat, in dit geval een cirkel.
Daarna tik je het commando ‘sweep’ in.
Je selecteert het object die het pad moet volgen (de cirkel).
Enter.
Als laatste selecteer je het pad (de spline).
Enter.
Als je nu alles in kleur zet dan zie je dat de cirkel het pad heeft gevolgd.

No comments:

Post a Comment