Search trough the ArchiVision Directory:

Kameleon's kunnen veranderen van kleur

Kameleon Inkscape lijntekening
Gisteren nacht vroeg ik mij af hoe een kameleon het in Gods naam voor elkaar krijgt om van kleur te veranderen naar gelang zijn omgeving.

Iedereen weet natuurlijk dat ze zich zo camoufleren. Ze maken zich onzichtbaar voor hun vijand.

De grote vraag die bij mij opkwam was de volgende:
Hoe en wat zorgt ervoor dat een kameleon kan veranderen van kleur?
Als we hier eens een antwoord konden op vinden, dan zou de mensheid hiermee wel wat mee kunnen aanvangen.

Stel dat de verwerking zo danig snel gaat met een minimum van tijd en energie dan zouden we het transformatie proces kunnen gebruiken om energie op te wekken. 

Of zouden we dit kunnen gebruiken om gegevens te verwerken zoals een computer doet?
Een militair die plots in een andere omgeving terecht komt met totaal andere kleuren zou kleren kunnen dragen die de omgevingskleuren aanneemt in een paar seconden.
De mogelijkheden zijn volgens mij oneindig.

Zullen we het fenomeen van verkleuren en adapteren van de omgevingskleur ooit zelf artificieel kunnen nabootsen?
Ik denk dat de mensheid nog veel te weinig onderzoek heeft kunnen uitvoeren naar de werking van bepaalde natuur-fenomenen. De natuur is zo fascinerend dat we er met z'n allen nog heel van kunnen leren.

No comments:

Post a Comment