Search trough the ArchiVision Directory:

Ampère (definitie)

Ampère symbool
Symbool voor Ampère
Ampère is de eenheid van elektrische stroomsterkte. Deze wordt afgekort met de letter A. Dit fenomeen werd ontdekt door een Franse natuur- en wiskundige André-Marie Ampère (1775-1836).

Bij één van zijn vele experimenten ontdekt hij dat twee parallelle stroomdraden elkaar aantrekken als de stromen in dezelfde richting lopen, maar elkaar afstoten als ze in tegengestelde richting lopen. Hieruit concludeerde hij dat de draden zich gedroegen als twee staafmagneten waarbij gelijke polen elkaar afstoten en tegengestelde polen elkaar aantrekken. De richting van de stroom bepaalt de polariteit van het magnetisch veld.

\oint_C \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I
Formule van de wet van Ampère
Hij ontdekte dat rondom een elektrische stroom een magneetveld wordt opgewekt, evenredig met de stroom. Zo bepaalde hij dat de kracht tussen de draden evenredig was met de beide stroomsterktes en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen de draden. Zo ontstond er een formule die de wet van Ampère wordt genoemd. En zo kan de kracht van stroom in hoeveelheden worden aangeduid.

Exacte definitie van Ampère
De absolute Ampère is de onveranderlijke elektrische stroom die in 2 rechtlijnige evenwijdige geleiders van oneindige lengte en verwaarloosbare cirkelvormige doorsnede, in het vacuüm geplaatst op een onderlinge afstand van 1 meter, per meter lengte aan kracht tussen de geleiders opgewekt, gelijk aan 2.10-7 Newton (1 kg/m/sec²).

No comments:

Post a Comment