Search trough the ArchiVision Directory:

Mensa afkortingen met antwoorden

Behoort u tot de bovenste 2% van de bevolking in zake iq? U weet het niet zeker? Dan kan u misschien meedoen met de Mensa testen om dit te weten te komen.

De test met 39 afkortingen is één van hun testen. U krijgt 39 afkortingen die je moet oplossen. Heb je 34 punten juist dan behoort u tot de Mensa elite.

Probeer zoveel mogelijk van deze afortingen op te lossen.

De afkortingen
24 U in een D =
26 L in het A =
7 D van de W =
7 W van de W =
12 S van de D =
66 B van de B =
52 K in een P (ZJs) =
13 S in de V van de VS =
18 H op een G T =
39 B van het O T =
5 T aan een V =
90 G in een R H =
7 K van de R =
32 is de T in G F waarbij W B =
15 S in een R T =
3 W aan een D =
100 C in een R =
11 S in een V P =
12 M in een J =
13 is een O =
8 T aan een O =
29 D in F in een S J =
27 B in het N T =
365 D in een J =
13 in een D =
52 W in een J =
9 L van een K =
60 M in een U =
23 C P in het M L =
64 V op een SB =
9 P in Z A =
60 S in een M =
1000 J in een M =
12 S D O =
4 K in een J =
4 P in een V S =
8 N in een O =
100 S in een G =
50 Z V op een D B =

De antwoorden
24 U in een D = 24 Uren in een Dag
26 L in het A = 26 Letters in het Alfabet
7 D van de W = 7 Dagen van de week
7 W van de W = 7 wonderen van de wereld
12 S van de D = 12 sterrenbeelden van de dierenriem
66 B van de B = 66 boeken van de bijbel
52 K in een P (ZJs) = 52 kaarten in een pak (zonder jokers)
13 S in de V van de VS = 13 Strepen in Vlag van de Verenigde Staten
18 H op een GT = 18 holes op een golfterrein
39 B van het O T = 39 Boeken van het Oude Testament
5 T aan een V = 5 tenen aan een voet
90 G in een R H = 90 graden in een rechte hoek
7 K van de R = 7 kleuren van de regenboog
32 is de T in G F = waarbij W B 32 is de temperatuur in graden Fahrenheit waarbij water bevriest
15 S in een R T = 15 spelers in een rugby team
3 W aan een D = 3 wielen aan een driewieler
100 C in een R = 100 cent in een rand
11 S in een V P = 11 spelers in een voetbal ploeg
12 M in een J = 12 maanden in een jaar
13 is een O = 13 is een ongeluksgetal
8 T aan een O = 8 tentakels aan een octopus
29 D in F in een S J = 29 dagen in februari in een schrikkeljaar
27 B in het N T = 27 Boeken in het Nieuwe Testament
365 D in een J = 365 dagen in een jaar
13 in een D = 13 in een dozijn
52 W in een J = 52 weken in een jaar
9 L van een K = 9 levens van een kat
60 M in een U = 60 minuten in een uur
23 C P in het M L = 23 chromosomen paren in het menselijk lichaam
64 V op een SB = 64 velden op een schaakbord
9 P in een Z A = 9 provincies in Zuid-Afrika
60 S in een M = 60 seconden in een minuut
1000 J in een M = 1000 jaren in een millennium
12 S D O = 12 stielen dertien ongelukken
4 K in een J = 4 kwartalen in een jaar
4 P in een V S = 4 paarden in een vier span
8 N in een O = 8 noten in een octaaf
100 S in een G = 100 seconden in een graad
50 Z V op een D B = 50 zwarte vakken op een dam bord

No comments:

Post a Comment