Search trough the ArchiVision Directory:

Ijsbloemen op ramen bij vriesweer, hoe en waarom?

Afbeelding van ijsbloemen in de winter
Foto van ijsbloemen
Het zijn natuurlijk geen echte bloemen maar een benoeming voor gekristalliseerd ijs. De meeste mensen kennen ze wel, die ijsbloemen die na een koude nacht op de ramen zitten. Wie in een vochtig, niet goed geïsoleerd huis woont, heeft die bloemen zelfs al aan de binnenkant van de ruiten gezien.

Als je goed kijkt, zie je dat die ijsbloemen uit zeshoekige figuren bestaan. Waarom er juist bloemvormen ontstaan, heeft te maken met de wetten van de thermodynamica of warmteleer.

Ontstaan van ijsbloemen
Het komt erop neer dat de natuur er altijd naar streeft om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Bij een temperatuur tussen het vriespunt en -4° Celsius en bij een bepaalde vochtigheid, kristalliseert ijs in de vorm van een zeshoek of bloem omdat juist die figuur in die omstandigheid de minste energie kost. Is het kouder laten we zeggen -15° Celsius, dan ontstaan er geen bloemen maar naaldachtige vormen of plaatjes die rechthoekig of vierkant zijn. Als het minder vochtig is maar er toch een temperatuur is tussen het vriespunt en -4° Celsius, ontstaan er andere vormen. Dus als je op een ochtend ijsbloemen ontdekt op je ramen, weet je hoe koud het geweest moet zijn die nacht en weet je ook dat de ramen flink beslagen waren.

No comments:

Post a Comment