Search trough the ArchiVision Directory:

Planeten van ons zonnestelsel

Planeten zijn koude hemellichamen die in een baan rond de zon draaien. Zelf zenden ze geen licht uit, maar weerkaatsen het licht van de zon zodat ze zichtbaar zijn.

Ons zonnenstelsel telt in totaal 9 planeten die allemaal rond de zon draaien. Rond sommige planeten, zoals de aarde, draaien kleinere hemellichamen rond die manen worden genoemd. Sommigen bezitten zelfs ringen van brokstukken die rond die planeet draaien, waarschijnlijk een vroeger uitéén gebarsten maan of manen.

Hier volgen de planeten van ons zonnestelsel in volgorde vanaf de zon: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto (=> de enige planeet maar wel de kleinste in ons zonnestelsel die een groter afwijkende baan rond de aarde heeft dan de andere planten in ons zonnenstelsel).

Enkele karakteristieken van onze planeet en onze 2 buren:

Venus  Aarde Mars 
Gemiddelde afstand tot de zon (in km)  108,2 miljoen km  149,5 miljoen km  227,9 miljoen km 
Gemiddelde diameter (in km)  + 12 100 km  + 12 700 km  + 6 700 km 
Gemiddelde druk op oppervlak
 (“zeeniveau”) (in hecto Pascal) 
+ 96 000 hPa  + 1 000 hpa  + 6 hPa 
Gemiddelde temperatuur op oppervlak
 (“zeeniveau”) (graden Cel.) 
+ 450°C  + 14 °C  + -60°C (210 Kelvin) 
Aantal manen  0 1 2
Atmosferische samenstelling op oppervlak
 (“zeeniveau”) 
97 % kooldioxide 97 % stikstof 95 % kooldioxide
3 % stikstof  21 % zuurstofgas 2,7 % stikstof
0,9 % argon 1,6 % argon
0,03 % kooldioxide  0,13 % zuurstofgas 

No comments:

Post a Comment