Search trough the ArchiVision Directory:

Nationaal Jenevermuseum in Hasselt (België)

In de 17de eeuw was dit gebouw de kloosterhoeve van de Zusters Franciscanessen-Penitenten, in de
volksmond Witte Nonnen genoemd. Rond 1803 werd de boerderij omgebouwd tot een stokerij. De 2 laatste eigenaars waren de families Stellingwerff en Theunissen.

Deze stokerij is het eerste gebouw dat omwille van zijn industrieel-archeologische waarde dat bij Koninklijk Besluit werd beschermd als monument (augustus 1975). Na de aankoop door het Stadsbestuur in 1979, werd in 1983 gestart met de restauratiewerken die in augustus 1987 werden beëindigd.

Tot op vandaag word er nog steeds jenever gebotteld in dit.

De rondleiding in het museum vertelt het 19de eeuwse productieproces van graankorrel tot jeneverborrel.

No comments:

Post a Comment