Search trough the ArchiVision Directory:

Hoeveel mensen hebben er in totaal op aarde geleefd?

In het jaar 2000 zijn er zes miljard mensen op aarde. De homo sapiens ontstond 50.000 jaar geleden.

Volgens het Population Reference Bureau in Washington hebben er tussen toen en nu 105 miljard mensen geleefd. Dit is natuurlijk een schatting want ze zijn nooit allemaal geteld. Op het moment dat de mens aan landbouw begon te doen. ongeveer 8.000 jaar v. Chr.. was de wereldbevolking gegroeid tot vijf miljoen. Dat is minder dan het huidige inwonersaantal van Parijs. De gemiddelde levensverwachting was toen maar tien jaar. Volgens sommige wetenschappers klopt dat getal niet helemaal. Hoe dan ook. Er stierven vroeger enorm veel kinderen. Wat misschien een verklaring is voor de lage levensverwachting. Waarschijnlijk overleed één op twee kinderen. Dat aantal was zo hoog omdat kindermoord in de jaag-verzamelmaatschappij vaak voorkwam. Kinderen waren in tijden van schaarste niet meer dan een paar extra monden die gevuld moesten worden. Dat de bevolking toch gestaag groeide. Is te danken aan een nog hoger geboortecijfer. Bij het begin van onze jaartelling leefden er ongeveer 300 miljoen mensen. Rond 1650 was de wereldbevolking gegroeid tot 500 miljoen mensen. Dat hadden er 100 miljoen meer kunnen zijn als de zwarte pest er niet was geweest. In het jaar 1800 haalde de bevolking de kaap van één miljard. Sindsdien is de bevolking gegroeid tot de zes miljard mensen nu: een kleine zes procent van het totaal aantal mensen dat ooit heeft geleefd.

No comments:

Post a Comment