Search trough the ArchiVision Directory:

Mysterie van de cijfers

De cijfers 1, 2, 3, worden Arabische cijfers genoemd. Zij verschillen van de Romeinse cijfers I, II, III, door hun voorkomen en de verschillende schrijfwijze en ook omdat zij een eigen rekensysteem bezitten, waardoor
zij erkent kunnen worden.

De Arabieren hebben dit systeem gepopulariseerd. Het werd eerder door de Fenicische kooplieden uitgevonden voor hun handelsboekhouding.

Waarom noemt men '1' een, '2' twee, '3' drie? Welke logica zit daarachter? Dit is heel eenvoudig:

Kijk naar de primitieve schrijfwijze van de cijfers en je zal hun naam begrijpen als je de hoeken telt!

1 heeft 1 hoek
2 heeft 2 hoeken
3 heeft 3 hoeken
4 heeft 4 hoeken
5 heeft 5 hoeken
6 heeft 6 hoeken
7 heeft 7 hoeken
8 heeft 8 hoeken
9 heeft 9 hoeken

En het bijzonderste cijfer en het meest intelligente is !… 0 geen hoeken!

No comments:

Post a Comment