Search trough the ArchiVision Directory:

Exchange services die vastgelopen zijn op de server heropstarten


Ga naar start.
Zoek Systeembeheer.
Klik op Services.
Zoek naar Microsoft Exchange Active Directory Topology Service, rechtermuis klik en kies opnieuw starten.
Dan krijg je de vraagt om alle gekoppelde services ook her op te starten, kies voor ja.
Daarna moet je de Microsoft Exchange Information Store opnieuw starten.
Hierbij krijg je de vraag of de gekoppelde services (BlackBerry) moeten heropgestart worden.
Daarna dien je Outlook (op account niveau) her op te starten.
Indien het probleem niet opgelost is moet je alle stappen nog eens overlopen tot het terug werkt (soms wel tot 3 maal toe op een traag werkende server).
Indien het probleem blijft is het aangewezen om opnieuw om de server opnieuw te starten en indien nodig al deze services op te starten indien ze niet automatisch zijn mee opgestart bij het herstarten van de server.

No comments:

Post a Comment